14

Thg 12, 2020

Đặt ra những mục tiêu tài chính

Lập ngân sách chi tiêu giúp bạn phác thảo những mục tiêu tài chính ngắn hạn và dài hạn trong tương lai.


Nếu bạn cân nhắc giữa việc mua một chiếc máy tính xách tay hoặc một chiếc tivi mới. Tốt hơn hết, hãy lên kế hoạch mua sắm từ trước. 


Điều này giúp bạn suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định và có thời gian để tính toán chi phí cần chi trả.


Chẳng hạn, bạn muốn mua chiếc máy tính xách tay có giá 16 triệu đồng. Bạn có khả năng thanh toán trong 8 tháng. Trung bình mỗi tháng số tiền bạn cần tiết kiệm tối thiểu là 2 triệu đồng. 


Như vậy, bạn có 8 tháng để chuẩn bị tài chính cho quyết định này. Đồng nghĩa rằng, trong ngân sách chi tiêu hàng tháng bạn nên ưu tiên cho khoản tiết kiệm để đạt được mục tiêu này.


Lập ngân sách chi tiêu
Ảnh minh họa – Thiết lập mục tiêu tài chính để tạo lập ngân sách chi tiêu khoa học

Lập ngân sách chi tiêu giúp bạn phác thảo những mục tiêu tài chính ngắn hạn và dài hạn trong tương lai.


Nếu bạn cân nhắc giữa việc mua một chiếc máy tính xách tay hoặc một chiếc tivi mới. Tốt hơn hết, hãy lên kế hoạch mua sắm từ trước. 


Điều này giúp bạn suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định và có thời gian để tính toán chi phí cần chi trả.


Chẳng hạn, bạn muốn mua chiếc máy tính xách tay có giá 16 triệu đồng. Bạn có khả năng thanh toán trong 8 tháng. Trung bình mỗi tháng số tiền bạn cần tiết kiệm tối thiểu là 2 triệu đồng. 


Như vậy, bạn có 8 tháng để chuẩn bị tài chính cho quyết định này. Đồng nghĩa rằng, trong ngân sách chi tiêu hàng tháng bạn nên ưu tiên cho khoản tiết kiệm để đạt được mục tiêu này.


Lập ngân sách chi tiêu
Ảnh minh họa – Thiết lập mục tiêu tài chính để tạo lập ngân sách chi tiêu khoa học