14

Thg 12, 2020

Tiết kiệm và đầu tư – Chìa khóa để bảo vệ tài chính vững chắc

I. Lập kế hoạch tài chính 


1. Xác định những mục tiêu tài chính 


Những mục tiêu tài chính trong tương lai mà bạn cần tiết kiệm hay đầu tư là gì?   • Đứng tên một căn nhà

  • Sở hữu một chiếc xe ô tô 

  • Giáo dục 

  • Đủ trang trải cuộc sống khi thất nghiệp

  • Nghỉ hưu thoải mái 

  • Lo cho con cái 

  • Phụng dưỡng cha mẹ 


Liệt kê tất cả những mục tiêu vào một danh sách, sau đó sắp xếp thứ tự và xác định đâu là những mục tiêu cần thiết và ưu tiên thực hiện trước. 


Đồng thời, ước chừng thời gian để hoàn thành từng mục tiêu.


Từ đó, xây dựng kế hoạch tài chính để chuẩn bị cho những mục tiêu sắp tới. Nên thắt chặt thu – chi, tiết kiệm và đầu tư như thế nào để phù hợp và đem lại hiệu quả? 


Tiết kiệm và đầu tư - Chìa khóa để thiết lập tài chính vững chắc
Ảnh minh họa – Xây dựng mục tiêu tài chính để kiểm soát nguồn tiền2. Nắm rõ tình hình tài chính của bản thân 


Hãy ngồi xuống và nhìn trung thực về tình hình tài chính hiện tại của bản thân. Bạn không thể bắt đầu một cuộc hành trình, khi không biết điểm xuất phát. 


Bạn cần biết hoàn cảnh của mình, bạn đang sở hữu những gì. Và bạn đang mắc nợ những ai.


Dưới đây là bảng kiểm kê tài sản, bao gồm những tài sản bạn đang có. Và cả những khoản nợ phải trả hay người khác nợ. Bảng kiểm kê tài sản Tài sản Giá trị hiện tạiNợ phải trả Số tiền


Tiền mặt Số dư thế chấp  
Tài khoản thẻ  Thẻ tín dụng 
Tiết kiệm  Vay ngân hàng  
Bảo hiểm  Vay mua ô tô  
Tài khoản hưu trí  Khác 
Bất động sản    
Nhà    
Các khoản đầu tư khác   
Tài sản cá nhân   
TỔNG TỔNG 

Tổng tài sản – Nợ phải trả = Giá trị tài sản ròng 

Nếu tài sản của bạn lớn hơn các khoản nợ, thì giá trị tài sản ròng “dương”. Ngược lại, các khoản nợ lớn hơn tổng tài sản bạn có thì giá trị tài sản ròng sẽ “âm”. 


Có nghĩa rằng, khi tài sản giá trị ròng “dương” có thể là bạn chưa chìm trong nợ nần, nguồn tài sản vẫn sinh ra. Nhưng đó chưa phải là cách để bảo vệ tài sản của bạn lâu dài. 


Do đó, việc quản lý tài chính là vô cùng quan trọng và cần thiết. Nếu bạn không có kế hoạch thì chắc chắn rằng, đến thời điểm gần nhất giá trị tài sản ròng của bạn sẽ bị “âm”. 


Khi giá trị tài sản ròng “âm” có nghĩa rằng bạn không có một tài sản nào trong tay. Bạn cần đối mặt để tìm phương án thay đổi tình hình hiện tại. 


Hơn hết, bạn cần có tinh thần tích cực để đối diện với những khoản nợ này. Không hề dễ dàng chấp nhận, nhưng đó là cách duy nhất để cải thiện và bắt đầu xây dựng một kế hoạch xóa nợ. 


Tiết kiệm và đầu tư - Chìa khóa để thiết lập tài chính vững chắc
Ảnh minh họa – Nắm rõ giá trị tài sản ròng cá nhân và gia đình