08

Thg 12, 2020

Vay thêm 459.000 tỉ đồng để trả nợ, chi tiêu trong năm 2020

Ngân khố quốc gia thâm hụt, chi thường xuyên bộ máy ngày càng tăng, nợ bảo hiểm xã hội… buộc năm 2020, Chính phủ phải đề xuất Quốc hội cho vay thêm hơn 495.000 tỉ đồng để chi tiêu.


 


Rủi ro thanh khoản cho ngân sách quốc gia


Báo cáo gửi Quốc hội về tình hình nợ công năm 2019 và dự kiến năm 2020 tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá 14, Chính phủ cho biết, nhiệm vụ huy động vốn vay cân đối ngân sách T.Ư năm 2020 là 459.500 tỉ đồng. Trong đó, đáng chú ý một số khoản: bù đắp bội chi ngân sách T.Ư là hơn 217.000 tỉ đồng, trả nợ gốc của ngân sách T.Ư hơn 217.000 tỉ đồng, vay để nhận nợ bảo hiểm xã hội 9.100 tỉ đồng…

Với dự kiến vay, trả nợ của Chính phủ, của chính quyền địa phương... dự báo đến cuối năm 2020, nợ công khoảng 54,3% GDP, nợ chính phủ khoảng 48,5% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia so với GDP khoảng 45,5%. Mặc dù, ngưỡng nợ công vẫn nằm trong giới hạn an toàn, tuy nhiên, việc gia tăng vay nợ mới, trả nợ cũ và bù đắp chi tiêu... đang tiềm ẩn khá nhiều rủi ro.

Trong báo cáo, Chính phủ cũng thừa nhận, nợ công tiếp tục giảm so với các năm trước, song xu hướng này một phần do tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là nguồn nước ngoài rất chậm. Việc này một mặt hạn chế đóng góp cho tăng trưởng từ nguồn vốn vay, mặt khác ngân sách nhà nước vẫn phải chịu chi phí cam kết đối với các khoản vay đã ký kết và chưa giải ngân.

Bên cạnh đó, rủi ro tái cấp vốn tập trung vào các khoản nợ trong nước do nghĩa vụ trả nợ đến hạn tập trung cao vào một số năm (10,3% danh mục nợ trong nước của chính phủ sẽ đến hạn năm 2020), tiềm ẩn nguy cơ rủi ro thanh khoản cho ngân sách nhà nước. Ngoài ra, còn các khoản trái phiếu chính phủ phát hành trong nước bằng ngoại tệ với trị giá 1,7 tỉ USD sẽ đáo hạn trong năm 2020 và 2021, phải bố trí ngoại tệ để thanh toán.
Vay thêm 459.000 tỉ đồng để trả nợ, chi tiêu trong năm 2020 - ảnh 1

Vay nợ để bù đắp thâm hụt gây áp lực cân đối ngân sách quốc gia