Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cập nhật mới nhất đến sáng nay, vùng áp thấp gió mạnh ở cuối cấp 5 và ít có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Hoi thao Titile Titile Titile Titile Titile Titile

ContetnContetnContetnContetnContetnContetn ContetnContetnContetnContetnContetn ContetnContetnContetnContetnContetnContetnContetn ContetnContetn

Sự kiện

XEM TẤT CẢ
Sự kiện đón noel 2020
Sự kiện đón noel 2020

Today I was designing a transparent PNG background that would only sit in the top left of a div, and the rest of the div would maintain a gradient background for all transparent areas of the PNG, and

tháng 12, 24 2020

05:00 PM - 05:00 PM

Chương trình

XEM TẤT CẢ
Sự kiện đón noel 2020
Sự kiện đón noel 2020

Today I was designing a transparent PNG background that would only sit in the top left of a div, and the rest of the div would maintain a gradient background for all transparent areas of the PNG, and

tháng 12, 24 2020

05:00 PM - 05:00 PM