Sắp xếp khoản chi tiêu theo trình tự

Thiết lập ngân sách chính là việc sắp xếp thứ tự ưu tiên và đưa ra hạn mức cho những khoản chi tiêu, dựa trên tình hình thực tế. Khi xác định các nhu cầu ưu tiên của mình, có thể tránh được việc chi tiêu quá đà. Và bạn hoàn toàn có thể tự điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Nếu cuối mỗi tuần, bạn đều chi tiêu cho những khoản như: ăn uống, hẹn hò, mua sắm, xem phim… Hãy liệt kê tất cả những chi phí này vào một danh sách cụ thể và đặt hạn mức chi tiêu. Tiếp theo, bạn hãy phân bổ số tiền mà bạn có cho những khoản chi tiêu khác. Nếu bạn muốn chi tiêu nhiều hơn cho một danh mục nào đó, hãy cắt giảm ở những khoản còn lại.Thông thường, với mức thu nhập ổn định, mọi người sẽ phân bổ chi tiêu cho những danh mục: Ăn uống Thuê – trả góp nhà Điện nước Thể thao Hiếu hỷ Bạn bè và người yêu Điện thoại Giáo dục Giải trí Mua sắm Nếu không may chi tiêu quá đà ở danh mục mua sắm, bạn cần giảm bớt ở những khoản chi khác để đảm bảo cân đối thu – chi.

Chuyên mục : Sách

Ngày đăng : tháng 12, 14 2020

Thiết lập ngân sách chính là việc sắp xếp thứ tự ưu tiên và đưa ra hạn mức cho những khoản chi tiêu, dựa trên tình hình thực tế. Khi xác định các nhu cầu ưu tiên của mình, có thể tránh được việc chi tiêu quá đà. Và bạn hoàn toàn có thể tự điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Nếu cuối mỗi tuần, bạn đều chi tiêu cho những khoản như: ăn uống, hẹn hò, mua sắm, xem phim… Hãy liệt kê tất cả những chi phí này vào một danh sách cụ thể và đặt hạn mức chi tiêu. Tiếp theo, bạn hãy phân bổ số tiền mà bạn có cho những khoản chi tiêu khác. Nếu bạn muốn chi tiêu nhiều hơn cho một danh mục nào đó, hãy cắt giảm ở những khoản còn lại.Thông thường, với mức thu nhập ổn định, mọi người sẽ phân bổ chi tiêu cho những danh mục: Ăn uống Thuê – trả góp nhà Điện nước Thể thao Hiếu hỷ Bạn bè và người yêu Điện thoại Giáo dục Giải trí Mua sắm Nếu không may chi tiêu quá đà ở danh mục mua sắm, bạn cần giảm bớt ở những khoản chi khác để đảm bảo cân đối thu – chi.

review