Sử dụng công cụ hỗ trợ quản lý chi tiêu

Sử dụng công cụ hỗ trợ là cách để bạn quản lý chi tiêu cá nhân một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Bạn có thể tham khảo ứng dụng quản lý tài chính cá nhân Money Lover. Ứng dụng được cài đặt miễn phí trên điện thoại, máy tính bảng, laptop… cho phép người dùng sử dụng ở bất cứ đâu, thời điểm nào. Khi sử dụng, người dùng tạo Ví chi tiêu và nhập các giao dịch thu – chi như: tiền lương, mua sắm, ăn uống, đi lại, giải trí… Ứng dụng sẽ báo cáo và thống kê chi tiết các giao dịch mà bạn đã tạo. Để hỗ trợ tối đa cho người dùng, Money Lover còn có các tính năng khác như: lập ngân sách chi tiêu, thiết lập kế hoạch tiết kiệm ngắn hạn, chia sẻ ví chi tiêu…. Lập ngân sách chi tiêu Tính năng lập ngân sách trên ứng dụng quản lý tài chính Money Lover Chẳng hạn như tính năng lập ngân sách. Tính năng này cho phép bạn thiết lập thời gian, đặt hạn mức, theo dõi chi tiêu cụ thể và chi tiết. Và nhận thông báo, cảnh báo nếu chi tiêu vượt quá ngân sách. Đảm bảo việc chi tiêu luôn có kiểm soát.

Chuyên mục : Sách

Ngày đăng : tháng 12, 14 2020

Sử dụng công cụ hỗ trợ là cách để bạn quản lý chi tiêu cá nhân một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Bạn có thể tham khảo ứng dụng quản lý tài chính cá nhân Money Lover. Ứng dụng được cài đặt miễn phí trên điện thoại, máy tính bảng, laptop… cho phép người dùng sử dụng ở bất cứ đâu, thời điểm nào. Khi sử dụng, người dùng tạo Ví chi tiêu và nhập các giao dịch thu – chi như: tiền lương, mua sắm, ăn uống, đi lại, giải trí… Ứng dụng sẽ báo cáo và thống kê chi tiết các giao dịch mà bạn đã tạo. Để hỗ trợ tối đa cho người dùng, Money Lover còn có các tính năng khác như: lập ngân sách chi tiêu, thiết lập kế hoạch tiết kiệm ngắn hạn, chia sẻ ví chi tiêu…. Lập ngân sách chi tiêu Tính năng lập ngân sách trên ứng dụng quản lý tài chính Money Lover Chẳng hạn như tính năng lập ngân sách. Tính năng này cho phép bạn thiết lập thời gian, đặt hạn mức, theo dõi chi tiêu cụ thể và chi tiết. Và nhận thông báo, cảnh báo nếu chi tiêu vượt quá ngân sách. Đảm bảo việc chi tiêu luôn có kiểm soát.

review