Ưu tiên thanh toán các khoản nợ

Bên cạnh việc lập ngân sách chi tiêu, ưu tiên cho vấn đề trả nợ là điều cần thiết. Và bạn nên thực hiện song song cả hai. Khi có kế hoạch trả nợ, có nghĩa rằng việc chi tiêu nên thắt chặt. Khi đó, ngân sách chi tiêu có thể sẽ có thay đổi để hoàn thành mục tiêu trả nợ. Một cá nhân có thể có nhiều khoản nợ khác nhau. Chẳng hạn, vay nợ bạn bè người thân, nợ thẻ tín dụng, khoản vay ngân hàng, tín dụng đen… Ưu tiên thanh toán cho những khoản nợ giúp bạn giảm bớt căng thẳng, áp lực và hạn chế tình trạng lãi mẹ đẻ lãi con. Nếu bạn sử dụng thẻ tín dụng, khi đến hạn cần thanh toán cho ngân hàng một khoản nợ. Bạn cần tính toán thời gian cần thanh toán số nợ. Không nên để tình trạng nợ tháng này cộng dồn nợ tháng sau. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và điểm tín dụng của chính bạn. Vì vậy, trước khi lập ngân sách chi tiêu, nên cân nhắc và ưu tiên thanh toán cho những khoản nợ trước. Ngoài việc thiết lập những khoản chi tiêu cố định hàng tháng. Có thể sẽ phát sinh thêm những khoản chi tiêu khác. Do đó, việc trích một khoản tiền dành cho khoản chi phí khác là điều cần thiết. Bên cạnh đó, việc giữ lại hóa đơn và biên lai sau khi thanh toán là điều bạn nên làm. Bởi, sẽ giúp bạn không quên khoản đã chi tiêu và bạn nên nhìn lại vào những hóa dơn này. Nếu chi tiêu quá nhiều, bạn cần cân đối và tiết chế lại để đảm bảo ngân sách.

Chuyên mục : Sách

Ngày đăng : tháng 12, 14 2020

Bên cạnh việc lập ngân sách chi tiêu, ưu tiên cho vấn đề trả nợ là điều cần thiết. Và bạn nên thực hiện song song cả hai. Khi có kế hoạch trả nợ, có nghĩa rằng việc chi tiêu nên thắt chặt. Khi đó, ngân sách chi tiêu có thể sẽ có thay đổi để hoàn thành mục tiêu trả nợ. Một cá nhân có thể có nhiều khoản nợ khác nhau. Chẳng hạn, vay nợ bạn bè người thân, nợ thẻ tín dụng, khoản vay ngân hàng, tín dụng đen… Ưu tiên thanh toán cho những khoản nợ giúp bạn giảm bớt căng thẳng, áp lực và hạn chế tình trạng lãi mẹ đẻ lãi con. Nếu bạn sử dụng thẻ tín dụng, khi đến hạn cần thanh toán cho ngân hàng một khoản nợ. Bạn cần tính toán thời gian cần thanh toán số nợ. Không nên để tình trạng nợ tháng này cộng dồn nợ tháng sau. Điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và điểm tín dụng của chính bạn. Vì vậy, trước khi lập ngân sách chi tiêu, nên cân nhắc và ưu tiên thanh toán cho những khoản nợ trước. Ngoài việc thiết lập những khoản chi tiêu cố định hàng tháng. Có thể sẽ phát sinh thêm những khoản chi tiêu khác. Do đó, việc trích một khoản tiền dành cho khoản chi phí khác là điều cần thiết. Bên cạnh đó, việc giữ lại hóa đơn và biên lai sau khi thanh toán là điều bạn nên làm. Bởi, sẽ giúp bạn không quên khoản đã chi tiêu và bạn nên nhìn lại vào những hóa dơn này. Nếu chi tiêu quá nhiều, bạn cần cân đối và tiết chế lại để đảm bảo ngân sách.

review